VDB

VDB (Valuta-, drivmedels- och bunkertillägg)

År – månad Värde (%)
2023 – 07 50,4 %
2023 – 06 46,2 %
2023 – 05 48,6 %
2023 – 04 46,6 %
2023 – 03 47,4 %